Historie

Searchdog is in de wereld van de mobiele telefonie al een ‘oud’ bedrijf.
In 1995 start Hans de Hond op verzoek van een aantal retailers een nieuwe inkooporganisatie “Searchdog”. In eerste instantie is Searchdog actief in bruingoed, fotografie en telecom. Later wordt de focus meer verlegd naar mobiele telecom. In 2007 heeft zijn zoon Max het bedrijf overgenomen.

Het succes van Searchdog wordt gekenmerkt door onze passie voor telecom. Searchdog is een inkooporganisatie die dicht op de markt zit en goede relaties heeft met telecomnetwerken en –leveranciers. We zitten dichtbij het vuur. We beschikken over een efficiënt inkoop- en distributiesysteem. We kennen de telecom nu ruim 15 jaar en zijn in staat om slagvaardig te opereren in een van de meest bewegelijke markten.