ICT

De ontwikkelingen op het gebied van IT en telecom gaan snel. Het is van essentieel belang om snel te kunnen reageren op de ontwikkelingen. Searchdog ondersteunt haar partners om hier adequaat op in te kunnen spelen.